Dubai eerste Blockchain gedreven overheid

Dat Dubai vooruitstrevend is, valt niet meer te ontkennen. Plannen om robotagenten, vliegende taxi’s en zelfbesturende auto’s werkelijkheid te laten worden, zijn in Dubai dan ook in een ver gevorderd stadium. Een technologie waarvan de overheid van Dubai zeker zegt te weten dat deze binnen twee jaar geïmplementeerd wordt, is Blockchain.

Vorig jaar bracht Sultan Butti Bin Mejren het nieuws naar buiten dat Dubai in 2020 de eerste gaat zijn met een blockchain gedreven overheid. Het emiraat wil dat alle visumaanvragen, factuurbetalingen en licentieverleningen, die elk jaar meer dan 100 miljoen documenten vertegenwoordigen vanaf volgend jaar digitaal efficiënter worden afgehandeld met behulp Blockchain technologie.

Een blockchain biedt een manier om transparantie voor processen die berust zijn op vertrouwen. Door een gemeenschappelijke, transparante, digitale geschiedenis te creëren kan de macht die eerst bij één centrale partij lag, worden gedecentraliseerd. Ieder contract of iedere transactie wordt vastgelegd in een grootboek wat voor iedereen die aan deze ‘’blockchain’’ gekoppeld is inzichtelijk wordt. Buiten een hogere handelingssnelheid, worden schimmige betalingen, gegevensfraude en dubieuze contracten hier een stuk zeldzamer door.

Volgens Smart Dubai, een organisatie die technologie workshops voor de overheid en particuliere organisaties organiseert, kan de overheid 25,1 miljoen manuren en 1,5 miljard dollar per jaar besparen. Dit is een grote stap richting een papierloze overheid en tevens transparante overheid. Deze zelfde blockchain technologie gaat volgens Dubai Land Department (DLD) ook de vastgoedmarkt van Dubai op een positieve manier beïnvloeden. Aankopen, verkopen, verhuur en contracten met betrekking tot onroerend goed worden naar verluid ook vanaf 2020 op een Blockchain vastgelegd.